วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การนำเสนอผลงานออกแบบอัตลักษณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขา่วิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.flickr.com/gp/60774419@N00/HV0r56

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น