วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประการกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558

ประการกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558

ครั้งหน้าวันที่ 17 พย.2558 แสดงผลงานนิทรรศการโครงการออกแบบส่วนบุคคล หน้าชั้นเรียน เริ่มตรวจนิทรรศการเวลา 9.00 น. ตรวจงานดังนี้
1. แสดงวิธีคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรที่ทำด้วย Moodboard แสดง ส1.-ส.3 ขนาดบอร์ด 50x70 ซม. แสดง Artwork, Implementation objects และ 3D presentation ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น พร้อมตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจและตั้งใจแต่งกายเรียบร้อย
2.มีผลงา่น Mock up ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่แพคเกจ เช่น สิ่งพิมพ์ งาน Stationary ,Signage, Banner ,Dress ,corporated Identity หรือวัสดุส่งเสริมการขายการโฆษณา และนำเสนอเป็นเล่ม Corporate Manual ฺBook รวมไม่น้อยกว่า 16 หน้า
3.นำเสนอผลงานผ่าน Blog ตนเองตั้งแต่ ส.1 - ส.3 และไฟล์รายงานสรุปผลโครงการออกแบบเป็นไฟล์ pdf ที่นำเสนอ embeded link ไว้แล้วที่www.issuu.com
4.ส่ง-แสดง-แชร์ไฟล์อาร์ตเวิร์คผลงานทั้งหมดทุกชนิด เช่น ไฟล์รายงาน.doc .pdf .ai. psd. jpg .skp และหรือไฟล์ชนิดอื่นๆ ในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แชร์ให้ไว้แล้วในกลุ่มเดิม
โดยรายงานและนำเสนอเรียงตามลำดับสลับหัวท้ายจากรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน หากมาไม่ทันกำหนดเวลาเมื่อเรียกแล้วไม่พร้อม ก็ปรับตกในกิจกรรมภาคปฏิบัตินี้
5.มีการสอบวัดความรู้หลังการเรียน Post test เวลา 11.30 น. ในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info

การเรียนการสอบครั้งสุดท้ายวันที่ 24 พย. 2558 มีการสอบปลายภาคเรียนในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info เริ่มเวลา 9.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น