วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Final individual corporate identity design project. 1/2015

Final individual corporate identity design project. กิจกรรมประเมินผลตรวจและสอบงานออกแบบปลายภาคเรียนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ 1/2558. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น